hitorigoto of Rusutsu

aok.png

  • 2006/08 に撮影した山頂でのソロフライトの画像です.

HOME > hitorigoto